POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH - ODDZIAŁ JAROSŁAW
Wystawa oddziałowa 2016