POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH - ODDZIAŁ JAROSŁAW
Wystawa oddziałowa 2014

Wyniki konkursów Wystawy:

KATEGORIA KANAREK KOLOROWY

KOLEKCJA:

1.WOJDYŁA STANISŁAW                     368p.

2.RUSINEK JAN                                   367p.

3.WOJDYŁA STANISŁAW                     367p.

PTAK POJEDYŃCZY:

1.GŁOWATY JAN                                 91p.

2.GŁOWATY JAN                                 90p.

3.GŁOWATY JAN                                 90p.

 

KATEGORIA KANAREK KSZTAŁTNY

KOLEKCJA:

1.JAKUBINA ZBIGNIEW                       367p.

2.LATOCHA MIECZYSŁAW                   366p.

3.WOJDYŁA STANISŁAW                     363p.

PTAK POJEDYŃCZY:

1.WOJDYŁA STANISŁAW                     89p.

2.LATOCHA MIECZYSŁAW                   89p.

3.HAJNOSZ ZBIGNIEW            88p.

 

KATEGORIA EGZOTYKA

KOLEKCJA:

1.HAJNOSZ ZBIGNIEW            186p.

2.MATREJEK MAREK                          184p.

3.HALOSZKA PATRYK                         182p.

PTAK POJEDYŃCZY:

1.HAJNOSZ ZBIGNIEW            92p.

2.KNAP TOMASZ                                 91p.

3.KNAP TOMASZ                                 89p.

 

KATEGORIA PAPUGA MAŁA

KOLEKCJA:

1.DYRKACZ MARIUSZ                         174p.

2.CIOŁEK ZBIGNIEW                            172p.

3.BARSZCZAK MAREK                        168p.

PTAK POJEDYŃCZY:

1.CIOŁEK ZBIGNIEW                            81p.

2.CIOŁEK ZBIGNIEW                            80p.

3.CIOŁEK ZBIGNIEW                            80p.

 

KATEGORIA PAPUGA ŚREDNIA

KOLEKCJA:

1.MATREJEK MAREK                          176p.

2.HAJNOSZ ZBIGNIEW            172p.

3.KRAJOWSKA ANNA                         170p.

PTAK POJEDYŃCZY:

1.MATREJEK MAREK                          85p.

2.KRAJOWSKA ANNA                         84p.

3.KRAJOWSKA ANNA                         83p.

 

KATEGORIA PAPUGA DUŻA

PTAK POJEDYŃCZY:

1.HALOSZKA PATRYK                         82p.

2.KRAJOWSKA ANNA                         80p.

3.KRAJOWSKA ANNA                         80p.

NAJLEPSZY PTAK W KATEGORII:

KANAREK KOLOROWY

JAN RUSINEK                                      92p.

 

KANAREK KSZTAŁTNY

LATOCHA MIECZYSŁAW                     91p.

 

EGZOTYKA

HAJNOSZ ZBIGNIEW                           92p.

 

PAPUGA MAŁA

DYRKACZ MARIUSZ                            84p.

 

PAPUGA ŚREDNIA

MATREJEK MAREK                             86p.

 

PAPUGA DUŻA

HALOSZKA PATRYK                           82p.