POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH - ODDZIAŁ JAROSŁAW
Wystawa oddziałowa 2013

Wyniki konkursów Wystawy:

KATEGORIA KANAREK KOLOROWY

KOLEKCJA:

1) JAN RUSINEK                                  366 pkt

2) JERZY DRZYMAŁA                          365 pkt

3) BOGUSŁAW KUTA                           365 pkt

PTAK POJEDYŃCZY:

1) MIECZYSŁAW LACHOTA                  92 pkt

2) JAN RUSINEK                                  91 pkt

3) JAN RUSINEK                                  91 pkt

KATEGORIA KANAREK KSZTAŁTNY

KOLEKCJA:

1) STANISŁAW WOJDYŁA                    366 pkt

2) ZBIGNIEW HAJNOSZ                       363 pkt

3) STANISŁAW WOJDYŁA                    360 pkt

PTAK POJEDYNCZY:

1) STANISŁAW WOJDYŁA                    91 pkt

2) STANISŁAW WOJDYŁA                    90 pkt

3) MIECZYSŁAW LACHOTA                  89 pkt

KATEGORIA EGZOTYKA

KOLEKCJA:

1) ZBIGNIEW HAJNOSZ                       182pkt

2) ZBIGNIEW HAJNOSZ                       180 pkt

3) ZBIGNIEW HAJNOSZ                       180 pkt

POJEDYNCZY PTAK:

1) GRZEGORZ ŚCIBISZ                       89 pkt

2) GRZEGORZ ŚCIBISZ                        88 pkt

3) GRZEGORZ ŚCIBISZ                        87 pkt

KATEGORIA PAPUGA MAŁA

KOLEKCJA:

1) MARIUSZ DYRKACZ                        186 pkt

2) ZBIGNIEW CIOŁEK                           178 pkt

3) MARIUSZ DYRKACZ                        178 pkt

POJEDYNCZY PTAK:

1) ZBIGNIEW CIOŁEK                           88 pkt

2) MARIUSZ DYRKACZ                        87 pkt

3) MAREK MATREJEK                         86 pkt

KATEGORIA PAPUGA ŚREDNIA

KOLEKCJA:

1) MAREK MATREJEK                         182 pkt

2) MAREK MATREJEK                         178 pkt

3) MARIUSZ DYRKACZ                        172 pkt

POJEDYNCZY PTAK:

1) MAREK MATREJEK                         87 pkt

2) PATRYK HALOSZKA                        84 pkt

3) MAREK MATREJEK                         84 pkt

NAJLEPSZY PTAK

KATEGORIA KANAREK KOLOROWY:

MIECZYSŁAW LACHOTA                     92 pkt

KAREGORIA KANAREK KSZTAŁTNY:

STANISŁAW WOJDYŁA                       92 pkt

KATEGORIA EGZOTYKA:

ZBIGNIEW HAJNOSZ                           89 pkt

KATEGORIA PAPUGA MAŁA

MARIUSZ DYRKACZ                            92 pkt

KATEGORIA PAPUGA ŚREDNIA

MAREK MATREJEK                             89 pkt