POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH - ODDZIAŁ JAROSŁAW
Wystawa oddziałowa 2005

.

W 2005 roku z powodu epidemii ptasiej grypy wydano zakaz organizowania wystaw ptaków. Wystawa nie odbyła się.