POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH - ODDZIAŁ JAROSŁAW
Kalemba Stanisław

Hoduje kanarki kolorowe i kształtne.

tel. .16 621 67 10